Shoko-ryu karate

Karaten harjoittelu on jakautunut erilaisiin tyylisuuntiin, joiden mukaiset tavat suorittaa eri tekniikoita vaihtelevat hieman. Eroja on esimerkiksi asentojen korkeudessa ja painotuksessa sekä vartalon ja raajojen liikkeissä tekniikoiden aikana sekä harjoiteltavien liikesarjojen, katojen, suorittamisessa ja sisällössä. Erojen merkitystä kuvaa kuitenkin esimerkiksi se, että kansainvälisissä kipailuissa liikesarjat on määrätty tyylisuunnasta riippumatta.

Meido-kan karate Espoossa harjoitetaan tätä melko uutta Shoko-ryu -tyylisuuntaa, joka on Suomessa kehitetty, Suomen Karateliiton hyväksymä ja sen alainen tyylisuunta. Tyylisuunta perustettiin virallisesti 2000-luvun taitteessa. Iältään se on siis Suomen nuorin, mutta juuret ovat pitkällä Suomen karatehistoriassa. Tyylisuunnan perustana ovat 70- ja 80-luvuilla meillä Shorinji-ryun nimellä harjoitellut tekniikat, eli tyyli, jota lähes puolet Suomen silloisista karatekoista harjoitti.

Oma tyylisuunta perustettiin helpottamaan karaten pitkäjänteistä ja aktiivista harjoittelua. Muutokset 70- ja 80-luvulla vallassa olleeseen tyyliin on minimoitu. Perustekniikat ja vyökoevaatimukset pyritään jatkossakin pitämään mahdollisimman muuttumattomina. Esimerkiksi katat on jäädytetty niihin versioihin, joita 80-luvun alussa Suomessa tehtiin. Näin pyritään eroon liiallisten muutosten aiheuttamista sekaannuksista ja annetaan harrastajille mahdollisuus keskittyä tekniikoiden muutosten seuraamisen sijasta omien taitojensa kehittämiseen.

Shoko-ryu tyylisuunnalle ominaista on käytännönläheinen, suoraviivainen, urheilullinen ja liikunnallisesti kehittävä tekniikka. Tyylisuunta painottaa paritekniikoita ja ottelemista, nopeita ja teräviä lyöntejä ja potkuja sekä realistisia voimakkaita suorituksia. Näyttävät mutta usein teholtaan teoreettiset tekniikat on karsittu minimiin. Harjoituksissa kehitetään karatetekniikoiden ohella liikkuvuutta, fyysistä kuntoa ja koordinaatiokykyä.

Toisin kuin useimmilla muilla tyylisuunnilla, Shoko-ryu -tyylisuunnalla on yhden pääopettajan sijaan viisihenkinen dan-kollegio, joka myöntää tyylisuunnassa suoritetut mustat vyöt. Kollegion jäsenistä tällä hetkellä kaksi on Meido-Kan Karate Espoosta: kollegion tämänhetkisenä puheenjohtajana toimii Kimmo Koski (6. dan) ja jäsenenä Pekka Ström (4. dan).